nlfrende

Links

Beide artsen werkzaam in het Internationaal Biomedisch Centrum zijn BIG-geregistreerd en gecertificeerd door

IBCMT

een wereldwijde non-profit organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar de effecten van toxische metalen op de menselijke gezondheid. IBCMT certificeert artsen die zich op gestandaardiseerde wijze willen bekwamen in kennis en kunde omtrent chelatie, chelatietherapie en metaaldetoxificatie.

Als u behandeld wordt door een arts die IBCMT-gekwalificeerd is, dan kunt u er zeker van zijn, dat uw behandelaar een uitgebreide theoretische studie over toxische metalen heeft gedaan, gevolgd door een praktijkexamen, waarvoor meer dan 1000 behandelingen moeten zijn uitgevoerd.

Toxic metals

ST. JOSEF APOTHEKE

Leverancier van medicijnen, homeopathische middelen e.v.a.

De Nederlandse vereniging ter bevordering van biologische tandheelkunde

Kwik en andere toxische metalen die in amalgaamvullingen voorkomen zijn ernstig giftige elementen. Als bij de Provocatietest een chronische kwikintoxicatie vastgesteld is, dan zal het advies gegeven worden alle amalgaam te laten vervangen. Maar hier schuilt meteen een groot gevaar. Tijdens het uitboren van amalgaam komt erg veel kwik in gevaporiseerde vorm vrij. Dat is erg schadelijk. Een biologisch georiënteerde tandarts is bedreven in het uitboren van amalgaam door gebruik te maken van speciale technieken, waardoor de belasting geminimaliseerd wordt. Er komt echter nog altijd kwik in het lichaam vrij. Daarom behandelen wij patiënten die hun amalgaam laten vervangen direct na tandartsbezoek met intraveneuze chelatie die specifiek voor kwik is; een behandeling die ongeveer drie kwartier duurt.
Amalgaamvullingen dienen niet in een hoog tempo vervangen te worden en ook niet met vele tegelijkertijd vanwege de grote hoeveelheden toxische metalen die vrijkomen. Dat is juist bij (ernstig) zieke mensen de verkeerde benadering

wwb_img22