nlfrende

Filosofie

De mens is meer dan alleen een fysiek wezen. Ons lichaam is een voertuig dat onderhouden dient te worden. In de afbeelding hieronder staat de mens centraal. Ons DNA (erfelijk materiaal) heeft een grote invloed op gezondheid en ziekte, maar is niet allesbepalend, zoals wel eens beweerd wordt. De omgeving heeft ook een bepalende invloed op het DNA.
Dit wordt epi-genetica genoemd.

Dagelijks staan we bloot aan gifstoffen, zoals PCB’s, dioxines en andere koolwaterstoffen. Maar ook toxische metalen vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Berucht zijn kwik (amalgaam) en cadmium, welke door de WHO bestempeld is als een klasse 1 carcinogene stof; d.w.z. dat bewezen is, dat cadmium bij de mens kanker kan veroorzaken.

Bovendien zijn er ook levende gifstoffen die onze gezondheid in gevaar brengen, zoals chronische virusinfecties.
Deze ziekteverwekkers benadelen de werking van de afweer, zoals bij CFS; het chronisch vermoeidheidssyndroom.

We zien frequent het tegelijkertijd aanwezig zijn van gifstoffen en ziekteverwekkers. De driehoek laat zien, dat tussen deze drie groepen en het DNA een actieve interactie plaatsvindt. Zo is er een belangrijke groep enzymen die bepalend is, of een lichaam goed kan ontgiften, de zogeheten Glutathion-S-Transferasen. Zijn deze in aanleg niet of minder aanwezig, dan is het lichaam zelf niet voldoende in staat om gifstoffen te elimineren.

Met de psychosociale omgeving wordt alles bedoeld, dat niet bij gifstoffen en ziekteverwekkers thuishoort: Stress op het werk, thuis, (jeugd)trauma’s, etc. Burn-out is ook bij ons een veelgezien verschijnsel waarvoor wij ons inzetten.

Driehoek