nlende

F.A.Q.

Wordt chelatie / chelatietherapie vergoed?

Nee, in de regel wordt chelatietherapie niet vergoed. Er is een aantal verzekeraars dat de behandelingen gedeeltelijk  vergoed tot een bepaald maximum per jaar. De voorwaarden verschillen per verzekeraar en kunnen jaarlijks aangepast worden.

 

Er is veel commotie over chelatietherapie. Het zou gevaarlijk zijn voor de nieren. Men zou er dood aan gaan. Waarom wordt chelatietherapie niet in ziekenhuizen tegepast, als het zo goed is?

Chelatietherapie voor hart en vaatziekten wordt al meer dan 50 jaar toegepast. Indien dit gebeurt volgens de regels van IBCMT, dan zijn risico’s bijzonder klein, zeker in vergelijking tot invasieve ingrepen, waarbij het sterftecijfer niet te verwaarlozen is. Er is tot op heden geen enkel dodelijke afloop geweest bij IBCMT-artsen. Het totaal aantal sterfgevallen wereldwijd is niet meer dan 10, waarbij de meeste slachtoffers te betreuren vielen in de beginperiode, toen te hoge doseringen in zeer korte tijd werden toegediend. Als chelatietherapie lege artis wordt toegepast, dan is het zelfs heilzaam voor de nieren. Mensen met een verminderde nierwerking krijgen vaak door chelatietherapie een betere functie, als ook de doorbloeding van de nieren verbetert.
Chelatietherapie wordt zo verguisd vanwege een mogelijke concurrerende invloed. Cardiologen en chirurgen passen liever andere behandelmethoden toe. De resultaten van dotteren, stenting en/of bypassoperatie zijn op de korte termijn sneller. Op de langere termijn zijn de resultaten minder. Chelatietherapie werkt daarentegen niet op de korte termijn, maar juist op de langere termijn. Door het elimineren van toxische metalen treedt er minder schade op, ook in de bloedvaten; enzymen kunnen beter functioneren; herstelprocessen worden aangesproken. De stolbaarheid van het bloed verbetert en het allerbelangrijkste: de collaterale doorbloeding neemt sterk toe. Hierdoor loopt men verder/zonder pijn of heeft men minder druk op de borst.

Kan ik met mijn medicijnen stoppen, als ik chelatietherapie of een andere behandeling volg?

NEE!

Zeker aan het begin van de chelatietherapie zult U Uw medicijnen moeten blijven gebruiken; vooral als het om hartmedicatie gaat of medicijnen voor de bloeddruk. Indien U veel last hebt van bijwerkingen, kunt U dat uiteraard kenbaar maken en zullen we hiervoor een oplossing proberen te vinden.

 

Ik heb gehoord over chelatietherapie in pilvorm. Is dat niet handiger?

Het zou inderdaad gemakkelijker zijn, als chelatietherapie per pil gegeven kon worden.
Maar chelatietherapie voor hart en vaatziekten werkt eenvoudigweg niet per pil. EDTA wordt na inname niet opgenomen; sterker: Er zal hevige diarree volgen. Daarom wordt in dit soort preparaten slechts een kleine hoeveelheid EDTA toegevoegd, maar daarom wordt ook geen therapeutische waarde bereikt.

 

Heb ik toestemming van andere behandelend artsen nodig om chelatietherapie te kunnen volgen?

NEE.

Het is Uw keuze alleen. Wij adviseren wel ten stelligste om Uw andere behandelend artsen te informeren. Wij doen dat altijd. We geven informatie van onze bevindingen en vragen om inlichtingen; maar eerst na overleg met U. Middels een ‘informed consent’ geeft U ons toestemming U te behandelen. U behoudt het recht iedere behandeling te staken zonder opgaaf van redenen.

Concepten en misvattingen:
Chelatie / EDTA chelatietherapie is geen antikalk. EDTA bindt weliswaar calcium, maar het verwijdert geen noemenswaardige hoeveelheden kalk van de vaatwand. Door calciumbinding heeft chelatie / EDTA chelatietherapie wel effecten op het bijschildklierhormoon en de bloedplaatjes, wat secundair gunstige effecten oplevert.
Chelatie / EDTA chelatietherapie kan geen volledig verstopte slagader weer open krijgen. Wat chelatie / EDTA chelatietherapie wel doet, is de colleaterale circulatie stimuleren en verbeteren. Hierdoor wordt een doorbloedingsprobleem omzijld, een proces dat wel tijd kost.
Chelatie / EDTA chelatietherapie verwijdert toxische metalen die nadelig voor de gezondheid zijn, doordat ze enzymen blokkeren, oxiderend zijn, het DNA of mitochondriën beschadigen.
Chelatie / EDTA chelatietherapie is ongevaarlijk mits juist toegepast, zoals geïnstrueerd wordt door IBCMT. Als Chelatie / EDTA chelatietherapie volgens de regels der kunst wordt aangewend, dan is het niet alleen heilzaam voor de bloedvaten, maar voor alle organen, omdat de doorbloeding (oxygenatie) verbeterd. Er zijn talloze voorbeelden, waarbij de nierwerking en longfunctie verbetert na een serie behandelingen met chelatie / EDTA chelatietherapie.
Foutief toegepaste chelatie / EDTA chelatietherapie kan gevaarlijk zijn. Er is zelfs een aantal dodelijke gevallen beschreven, waarbij veel te hoge doseringen zijn toegediend. Dat geldt overigens voor alle medicijnen.
De effecten van chelatie / EDTA chelatietherapie worden ondersteund door een gezonde levensstijl.
De effecten van chelatie / EDTA chelatietherapie wordt versterkt door bepaalde nutricijnen / supplementen.