nlfrende

ECG – Ergometrie / Fietsproef

Door het plaatsen van 12 electroden over armen, benen en borstkas is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier, met name bij ritmestoornissen.

Bij zuurstoftekort van de hartspier zijn ook karakteristieke afwijkingen zichtbaar.

Ook als nog nooit een ECG is gemaakt, is het wenselijk er een te hebben voor toekomstige referentie.

Hart

In onze praktijk wordt de inspanningstest uitgevoerd met behulp van een ergometrische fiets. Dit gebeurt altijd onder bloeddrukcontrole en hartbewaking middels het ECG. Men start met een lage weerstand (50 Watt). Iedere minuut neemt de weerstand toe, totdat de eigen maximale prestatie wordt behaald. Het kan ook zijn, dat de test gestopt wordt, omdat de bloeddruk of hartfrequentie te hoog wordt. Sommigen ervaren pijn op de borst of pijn in de kuiten / bovenbenen (claudicatio), waardoor de proef gestaakt dient te worden.

Door het rust-ECG te vergelijken met het ECG ten tijde van maximale inspanning kunnen doorbloedingsstoornissen van de kransslagaderen aan het licht komen.

Bij patiënten die lijden aan hart en vaatziekten en door ons medebehandeld worden voor deze klachten, kunnen met behulp van dit onderzoek objectiveerbare verbeteringen geregistreerd worden.

wwb_img7

Capillairen

In de bovenste tekening is een normaal ECG te zien. Alle golven bewegen zich langs de horizontale lijn op en neer.

In de onderste tekening eindigt een bepaalde golf onder de horizontale lijn, wat een indicatie is voor zuurstoftekort.

wwb_img21

Het belangrijkste effect van chelatietherapie voor hart en vaatziekten is de bevordering van de collaterale circulatie, zoals in de afbeelding boven duidelijk wordt. Als een vaatvernauwing zich langzaam ontwikkelt, dan worden natuurlijke ‘bypassen’ gevormd die die bloedtoevoer in stand houden.
Chelatietherapie stimuleert de aanmaak van de collaterale circulatie en verbetert de kwaliteit van de bestaande collaterale bloedvaten.

collateraal3