nlfrende

DNA onderzoek

Het hele menselijke genoom (erfelijk materiaal) is reeds in kaart gebracht. Veel DNA-testen staan inmiddels ter beschikking. Voor ons zijn dit niet de meest gangbare testen, maar er wordt wel gebruikt van gemaakt in bepaalde gevallen, wanneer gebleken is, dat iemand een ernstig, chronische intoxicatie heeft of als iemands aandoening moeilijk te behandelen is, zoals een moeilijk te reguleren bloeddruk. We kunnen dan min of meer nagaan waarom sommigen mensen zelf niet goed ontgiften kunnen.

Het gaat te ver om alle mogelijke DNA-testen op te noemen. We lichten er enkele toe:

* Glutathion-S-Transferasen:    GST-M1, GST-P1 en GST-T
   Het afwezig zijn van 1 of meerdere van deze enzymen wijst op een verminderde capaciteit tot ontgiften.

* Superoxide Dismutase:   SOD1, SOD2  (neurodegeneratieve aandoeningen, hart en vaatziekten, e.a.)

* Apolipoproteïne-E-genotypering  (Apo-E: ziekte van Alzheimer; gevoeligheid voor kwikintoxicatie)

* Hypertensie-profiel: ACE, IL-6, TNF-alfa, AGTR1, AGTR2, ADBR1, ADBR2

wwb_img14

wwb_img30