nlfrende

Chelatie / Chelatietherapie / Metaaldetoxificatie

Iedere causaalgerichte therapie zal beter aanslaan, als er minder belasting is door ziekteverwekkers en gifstoffen. In ons centrum worden gifstoffen zowel met natuurlijke als met synthetische middelen uit het lichaam verwijderd. Tot de laatste groep behoren EDTA, in de vorm van Magnesium-EDTA of Calcium-EDTA; verder DTPA, DMPS en DMSA. Middels een provocatietest wordt vastgesteld of er sprake is van een belasting met metalen.

Als bij de provocatietest is komen vast te staan, dat het lichaam gebukt gaat onder een hoge belasting met toxische metalen, dan zal een behandeling worden voorgesteld om deze te verwijderen. Dat gebeurt in de regel met één of twee chelatoren. Een chelator of chelatie-stof is een substantie die een metaal sterk aan zich bindt. Het zo gevormde chelator-metaal-complex verlaat dan het lichaam. Dat is het principe van chelatie / chelatietherapie.

collateraal2

Contrastfoto die collaterale circulatie laat zien: Een slagaderlijke vernauwing wordt van de andere kant van bloed voorzien. Hierdoor wordt het weefsel van zuurstof voorzien en treden er geen of slechts geringe symptomen op.

Welke vorm van chelatie het meest geschikt is, hangt af van de aandoening en de resultaten van de provocatietest.

Bij hart en vaatziekten is de meest toegepaste chelator EDTA dat een afkorting is voor Ethyleen-Diamine-Tetra-Azijnzuur. Dit is een geregistreerd middel voor de behandeling van loodvergiftiging en overtollig calcium in het bloed. Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt met deze stof gewerkt. Wereldwijd is inmiddels meer dan een miljoen aantal behandelingen hiermee gegeven.

Indien bij de provocatietest het metaal kwik (Hg) in hoge mate wordt gemeten, dan moet voor een andere vorm van chelatie / chelatietherapie gekozen worden. EDTA verwijdert geen kwik i.t.t. wat wel eens beweerd wordt. De gevolgen van kwik zijn desastreus. Kwik belast in kleinste concentraties de werking van de hormoonklieren, het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel. Kwik komt het lichaam binnen via amalgaamvullingen, vaccinaties en sommige vissoorten.

Onderstaande link is een korte video die toont, wat kwik met zenuwcellen doet:

images

wwb_img8

wwb_img23

 

Een chelator-Metaal-complex bestaande uit EDTA en een metaal (M). M kan lood, ijzer, cadmium, nikkel  voorstellen.