nl

Bioresonantie

Bio-energetisch onderzoek en behandeling met de Asyra Pro

Deze variant van bio-energetisch onderzoek gebeurt met de Asyra Pro en bijbehorende software die digitaal opgeslagen informatie bevat. Deze is gerelateerd aan vele factoren die met de gezondheid te maken hebben. Tijdens de test worden signalen van de patiënt en de Asyra op electromagnetische wijze uitgewisseld. De Asyra registreert vervolgens de lichamelijke respons op deze uitwisseling van signalen. Door twee koperen staafjes vast te houden wordt de respons bepaald aan de hand van kleine veranderingen van de elektrische weerstand in de huid.

asyra

Onderzoek met de Asyra is een voorbeeld van bio-energetisch testen. Via de apparatuur wordt feitelijk informatie aan het lichaam aangeboden en het lichaam geeft een directe respons hierop. Er zijn drie reacties mogelijk: normaal (groen), verzwakt (geel) en gestrest (rood). Deze informatie wordt door de software uitgelezen en er wordt een rapportage weergegeven op basis van deze respons. De aangeboden informatie kan van alles zijn: een voedingsmiddel, een allergeen, een ziekteverwekker e.v.a.

Vele andere methoden van bio-energetisch testen kunnen met de Asyra vergeleken worden, zoals de elektroaccupunctuur volgens Voll, de Oberon en enkele andere apparaten. De Asyra is gedurende de laatste dertig jaren doorontwikkeld. De hoeveelheid opgeslagen informatie in deze apparatuur blijft toenemen. Momenteel kent de Asyra tienduizenden verschillende signaturen of frequenties afkomstig van en niet beperkt tot nutriënten, toxines, ziekteverwekkers, e.v.a. De laatste versie van de Asyra kan heel veel testen uitvoeren in korte tijd, waarbij ook veel informatie wordt vergaard over het energetisch functioneren van het lichaam.

‘Energetisch’ heeft hier niet de betekenis van energie als in natuurkundige zin. De term energetisch wordt hier gehanteerd om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld de biomechanische functies van de gewrichten en de biochemische processen van hormonen.

De werking van het lichaam wordt door informatieve signalen gereguleerd, zoals de instructies van het DNA voor het produceren van proteïnen. Men begint ook te begrijpen, hoe levenservaringen op hun beurt het DNA kunnen beïnvloeden. Dat wordt epigenetica genoemd.

De respons op een bio-energetisch apparaat, zoals de Asyra, levert informatie op die een mengeling is van de fysieke, chemische, emotionele en mentale toestand van de geteste persoon. Het is de onderzoeker die deze informatie moet vertalen naar mogelijke therapeutische adviezen.

 

Het Asyra systeem is een vorm van bioresonantie. De vergaarde informatie wordt vaak aangeduid als resonantie of frequentie. Wij geven de voorkeur aan de term signaturen, omdat de onderzochte signalen complex van aard zijn en niet één simpele frequentie voorstellen.

De Asyra diagnosticeert niet, maar kijkt naar signaturen. Het stellen van een diagnose is alleen voorbehouden aan een arts. De anamnese, het lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en vele onderzoeksmethoden zoals röntgen, CT-scan, stellen de arts in staat tot een diagnose te komen. De Asyra stelt geen diagnose zoals in traditionele zin.

Als de Asyra vaststelt, dat een bepaalde functie niet in evenwicht is, dan wordt gelijktijdig naar informatie gezocht die het evenwicht, de homeostase, probeert te herstellen. Dit wordt softwarematig weergegeven als een rood of geel item. De corrigerende informatie, de remedie, dient herhaaldelijk gegeven te worden, zodat de onderzochte functie niet weer onevenwichtig wordt.

 

asyra_screen_baseline02

De door de Asyra gevonden informatie die corrigerend werkt kan op twee manieren worden doorgegeven. Er kan een imprint worden gemaakt, waarbij de informatie wordt opgeslagen in een medium van 90% water en 10% alcohol; dit is de standaardoplossing van een homeopatisch middel. De informatie kan ook via laagenergetisch laserlicht worden overgedragen. Hetzelfde principe wordt bij radio gebruikt. Een bepaalde frequentie brengt muziek (informatie) in de woonkamer. Zo kan laserlicht ook de drager zijn van allerlei informatie, in dit geval bio-energetisch corrigerende info die door de Asyra gevonden is.

We kunnen het geheel verduidelijken aan de hand van een immuunrespons. Als het lichaam voor het eerst met een bepaalde ziekteverwekker te maken krijgt, wordt men eerst ziek. Het immuunsysteem is nog niet op de hoogte van deze kiem en moet eerst een immuunreactie opwekken. Stukjes informatie van de kiem worden afgelezen om antistoffen ertegen te vormen. Als het lichaam later met dezelfde kiem in aanraking komt, dan reageert het immuunsysteem veel sneller, omdat er geheugen tegen deze kiem wordt opgeslagen. In de psychologie kan een onverwerkt thema bij de eerste bespreking ervan leiden tot een heftige emotionele respons, terwijl vervolggesprekken steeds minder pijnlijk zijn. In deze voorbeelden wordt herhaaldelijk informatie gegeven om het lichaam zich beter te laten aanpassen.

De Asyra test op meerdere items, waardoor het lichaam kan profiteren van een betere aanpassing op bijvoorbeeld voedingsmiddelen, ziekteverwekkers, emotionele patronen, supplementen om slechts enkele categorieën te noemen.

De resultaten van de meting komen vaak overeen met het klachtenpatroon van de patiënt, maar zeker niet altijd. Een functie die uit balans is, kan aanleiding zijn voor klachten, maar het hoeft zover nog niet te zijn. Tijdens het eerste onderzoek laat de Asya zien waar bio-energetisch de grootste problemen aanwezig zijn. Deze hoeven niet één-op-één overeen te komen met de huidige symptomen. Als de grootste problemen bio-energetisch gecorrigeerd zijn, zullen andere aan de oppervlakte kunnen komen, vaak van jaren geleden. Indien klachten verdwijnen, dan gebeurt dit in de regel volgens de wet van genezing volgens Herring. Die stelde, dat genezing geschiedt van “binnen naar buiten”, van “boven naar beneden” en in omgekeerde volgorde waarin de symptomen optraden.

Zodra het lichaam corrigerende informatie krijgt toegespeeld, hoeft er nog geen sprake van genezing te zijn. De opdracht tot aanpassing is gegeven, maar het duurt soms dagen en vaak weken tot maanden, voordat fysiologische en biochemische processen hun corrigerende werk kunnen uitvoeren.
Indien u door ons met de Asyra Pro onderzocht en behandeld wilt worden, dan moet u weten, dat dit in de regel niet door de traditionele geneeskunde wordt erkend. Ook zijn er alternatieve apparaten die op gelijksoortige manier functioneren.

Op dit moment zijn er wereldwijd geen ernstige risico’s of reacties beschreven.

De corrigerende informatie kan in het begin symptomen doen terugkeren of verergeren, zoals door de wet van Herring wordt beschreven.

De verwachting van onderzoek en behandeling met de Asyra is een betere genezingstendens. Die kan optreden binnen enkele dagen tot enkele maanden.

Het eerste onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. Voor sommigen is één behandeling voldoende, maar bij chronische klachten zijn vaak vervolgbehandelingen nodig die ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Alle onderzochte en corrigerende items kunnen in een PDF-bestand aan u opgestuurd worden en ook geprint worden.

De kosten van het eerste onderzoek bedragen 120 euro. Een eventueel vervolgonderzoek kost 85 euro. Of u restitutie krijgt, hangt van uw zorgverzekeraar af. Het onderzoek en behandeling door het Asyra Pro systeem is niet-invasief en pijnloos.